ŠOLSKA INTERESNA DEJAVNOST - NOGOMETNI KROŽKI
(NK BRINJE-GROSUPLJE)

PRIJAVA?
Natisnite in izpolnite prijavnico ter se udeležite aktivnosti glede na spored. Za več informacij kontaktirajte vodjo krožka.

IZVAJALEC?
Šolske nogometne krožke organizira NK Brinje-Grosuplje.
Vanje so vključeni učenci 1., 2. in 3. razreda osnovnih šol: Brinje, Louisa Adamiča, Škofljica, Lavrica, Žalna, Šmarje-Sap, Št. Jurij in Polica!

KADER?
Šolske nogometne krožke vodijo trenerji z ustrezno strokovno licenco, ki vsakodnevno delujejo v Nk Brinje-Grosuplje.

KDAJ IN KJE?
Predviden začetek izvajanja šolskih nogometnih krožkov najdete v spodnjih prijavnicah za vsako šolo posebej.  

 OSNOVNA ŠOLA  DAN  URA  PROSTOR  VODJA KROŽKA
 Brinje               ponedeljek    13.45 - 14.30  športna dvorana Brinje Kolarič Borut
051/321-418 
     
 Lavrica                         
 Polica                   sreda 7.30 - 8.20 šolska telovadnica Kolarič Borut 051/321-418   
 Škofljica  torek (1. in 2. razred)  15.00 - 16.00  športna dvorana Škofljica Kolarič Borut
051/321-418   
 četrtek (3. razred) 15.00 - 16.00  športna dvorana Škofljica
 Šmarje-Sap                           
 Št. Jurij                   petek  7.30 - 8.20  šolska telovadnica  Kolarič Borut 051/321-418    
 Žalna  četrtek (1., 2. in 3. razred)    14.00 - 15.00  šolska telovadnica Kolarič Borut
051/321-418 
 petek (4. in 5. razred) 13.45 - 14.45   šolska telovadnica
 Adamičeva                   petek (1., 2. in 3. razred)  14.00 - 15.00  telovadnica OŠ Adamičeva Kolarič Borut 051/321-418   

 

POVRŠINE?
Šolski nogometni krožki, ki bodo potekali v telovadnicah in športnih dvoranah, se bodo izvajali skozi celotno šolsko leto.

Šolski nogometni krožki, ki bodo potekali na zunanjih površinah se bodo izvajali v jeseni (oktober-november) in spomladi (marec-junij), ko vremenski pogoji omogočajo uporabo zunanjih igrišč.

Krožki se ne izvajajo v primeru šolskih počitnic in državnih praznikov!

O natančnem začetku krožka na vaši šoli boste obveščeni po elektronski pošti (zapisani v prijavnici).

ŠPORTNA OPREMA?
Fantje in dekleta potrebujejo za izvajanje nogometne dejavnosti sledečo športno opremo:

• kratke hlače ali trenirko,
• kratko majico,
• športno obutev in
• bidon/flašo za vodo (podpisano!).

CILJI PROGRAMA?
Cilji šolske interesne dejavnosti - nogomet so:

- spoznavanje nogometne igre in pravil,
- navajanje na delo v skupini,
- usmerjanje v zdravo, športno življenje,
- razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti posameznika,
- razvoj nogometnih sposobnosti,
- vključevanje v proces treniranja in spodbujanje veselja do nogometa!

DODATNE AKTIVNOSTI?
V okviru šolske interesne dejavnosti (nogometnih krožkov) poleg celoletnih terminov v šolah, za fante in dekleta 3x v šolskem letu organiziramo tudi igralne dneve.

Igralni dan je dan organiziran za igro proti vrstnikom iz vseh šolskih krožkov, ki delujejo pod organizacijo Nk Brinje-Grosuplje! Na njem se otroci ob igranju nogometa družijo, zabavajo in spoznavajo.

Igralni dnevi potekajo v soboto ali nedeljo, v dopoldanskem času!

Okvirni termini igralnih dni so:

- DECEMBER (športna dvorana Brinje)
- FEBRUAR (športna dvorana Brinje),
- APRIL/MAJ (športni park Brinje),
- JUNIJ (športni park Brinje).

O organizaciji posameznega igralnega dne boste pravočasno obveščeni.

STROŠKI?

S strani kluba smo vodenje interesnih dejavnosti vsa leta dosedaj ponujali brezplačno. V zadnjih letih se je
obseg dela v klubu močno povečal, tako da smo bili primorani organizirati več skupin in dodatno angažirati
trenerje, kar klub finančno ne zmore več pokriti. Vodstvo šole smo obvestili, da smo v klubu sprejeli odločitev,
da se v šolskem letu 2019/2020 zaračuna prispevek v višini 60,00 € za celo šolsko leto.

Položnica vam bo izstavljena v dvakratnem znesku v višini 30,00 eur, novembra in marca.
Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na info@nkbrinje.si.

PRIJAVNICE S PODROBNO PREDSTAVITVIJO:

Prijavnica na krožek v Osnovni šoli Brinje.

Prijavnica na krožek v Osnovni šoli Št.Jurij.

Prijavnica na krožek v Osnovni šoli Žalna.

Prijavnica na krožek v Osnovni šoli Polica.

Prijavnica na krožek v Osnovni šoli Škofljica.

Prijavnica na krožek v OŠ LA -  Adamičeva.